Speerpunten van Wonen Zuid

Publicatiedatum: 01-03-2018

In de media wordt aandacht besteed aan berekeningen van de Woonbond. Hieruit zou blijken dat woningcorporaties winst maken op de verhuur van sociale huurwoningen. Gelet op de inhoud en toon van deze berichtgeving vinden wij het belangrijk om hier zorgvuldig en inhoudelijk op te reageren.

Wonen Zuid is een maatschappelijke onderneming, zonder winstoogmerk. Wij zorgen met maatschappelijk geld voor goede en betaalbare woningen in een prettige wijken en buurten. Dit doen we al meer dan 100 jaar en dat zullen we ook in de toekomst blijven doen. Daarbij richten we ons op onderstaande thema’s.

Beschikbaarheid en kwaliteit
Wij willen dat iedereen in de samenleving fijn kan wonen in goede, betaalbare woningen in fijne wijken en buurten. Wij zetten ons in voor die mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend is. Dit betekent dat wij zorgen voor voldoende kwalitatief goede en betaalbare woningen voor mensen in verschillende levensfases. We houden daarbij rekening met specifieke wensen en behoeftes. Prettig wonen is meer dan een goede woning. Daarom investeren wij samen met partners in fijne en leefbare wijken en buurten.

Betaalbaarheid
Wij vinden het belangrijk dat al onze huurders in betaalbare woningen kunnen wonen. En daar helpen we hen graag bij. Bijvoorbeeld door onze woonlastenmodule. Hiermee kunnen mensen meteen zien of de woning van hun keuze past binnen hun budget. Voor alles wat te maken heeft met het betalen van de huur kunnen onze huurders terecht bij ons incassoteam. Dit gaat van het uitzoeken of iemand recht heeft op huurtoeslag en betalingstips tot het voorkomen van huurachterstand. Hierin werken we actief samen met onze huurdersbelangenverenigingen en partners in het werkveld.

Energie & duurzaamheid
Voor ons is het belangrijk dat onze huurders in een duurzame en energiezuinige woning kunnen wonen. Zo dragen we niet alleen bij aan een goed milieu. We zien een energiezuinige woning ook als middel om de woonlasten voor onze huurders betaalbaar te houden. Daarom bouwen we duurzame en energiezuinige woningen en verbouwen onze bestaande woningen zodat ze energiezuiniger worden.

Keuzes maken
Tot slot het moge duidelijk zijn dat onze inzet op bovenstaande thema’s veel (extra) geld kosten nu en in de toekomst. Dit noodzaakt ons tot het maken van gerichte keuzes waarin we een evenwicht zoeken tussen enerzijds maatschappelijke investeringen en anderzijds een solide financiële bedrijfsvoering.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden